Logoline-Europe Sp.z.o.o

Dmochowskiego 4/2
00-427  Warszawa, Польща

Опис

Опис діяльності

Grupa firm “Logoline” działa na rynku od ponad 10 lat. W ciągu tego czasu naszymi klientami zostały setki przedsiębiorstw na Ukrainie, w Europie, Rosji i krajach WNP, nagromadziliśmy olbrzymie doświadczenie i wiedzę, niezbędne dla skutecznego prowadzenia zewnętrznej działalności gospodarczej. Jednym z głównych kierunków naszej działalności są usługi celne i transportowe, co pozwala nam w krótkim terminie wykonać zamówienie Państwa i dostarczyć produkcję na Państwa magazyn.

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Grupa firm “Logoline” wykonuje dostawę następnych towarów:

- Pelety opałowe drzewne bytowe;
- Pelety opałowe przemysłowe;
- Brykiety opałowe drzewne (Nestro, RUF, Pini-Kay);
- Węgiel drzewny.

Całość dostarczanej produkcji spełnia ukraińskie i europejskie standardy, i może być pakowana zgodnie z życzeniami Państwa i z naniesieniem na opakowaniu logotypów Państwa. Gwarantujemy krótkie terminy dostawy i wysoką jakość. Całość produkcji jest wyprodukowana z ekologicznie czystych surowców i przechodzi kontrolę jakości na wszystkich etapach produkowania. Za obojętną zgodą możemy dostarczyć naszą produkcję transportem samochodowym albo morskim do jakiegokolwiek punktu Europy.
Jeżeli Państwo zainteresowane w naszych usługach, lub Państwo potrzebuje dodatkowej informacji, prosze się skontaktować z nami:

tel. +38 067 444 28 28
faks +38 044 206 36 73
Група компаній Логолайн працює на ринку більше 10-ти років. За цей час нашими клієнтами стали сотні підприємств України, Європи, Росії та країн СНД, ми накопичили достатній досвід і знання, які необхідні для успішного ведення зовнішньоекономічної діяльності. Одним з основних напрямків нашої діяльності є митні та транспортні послуги, що дозволяє нам в найкоротші терміни виконати Ваше замовлення і доставити продукцію на Ваш склад.

Група компаній Логолайн здійснює постачання наступних товарів

- Побутові паливні деревні пелети (гранули)
- Промислові паливні пелети (гранули)
- Деревні паливні брикети (Nestro, Pinikey, RUF)
- Деревне вугілля

Вся продукція що постачається відповідає українським і європейським стандартам, може бути упакована відповідно до Ваших побажань і з нанесенням Ваших логотипів. Ми гарантуємо найкоротші терміни доставки та високу якість. Вся продукція виробляється з екологічно чистої сировини і проходить контроль якості на всіх етапах виробництва. За домовленістю ми можемо доставити нашу продукцію автомобільним або морським транспортом в будь-яку точку Європи.
Якщо Ви зацікавлені в наших послугах, або Вам необхідна додаткова інформація, зв'яжіться з нами:

тел. +38 067 444 28 28
факс +38 044 206 36 73

Group of companies Logoline works at the market more than10 years. Hundred of companies from Ukraine, Europe, Russia and CIS countries have become our clients during this time, we have amassed adequate experiences and knowledge, which are necessary for successful pursuit of international economic activities. One of the main directions of our activities are customs and transport services, it gives us an opportunity tо complete your order and deliver production to your warehouse in the shortest possible time
Group of companies Logoline provides supplies of such production:

- Wood fuel pellets for household use
- Industrial wood fuel pellets
- Wood fuel briquettes (Nestro, RUF, Pini-Kay)
- Wood charcoal

All supplied production corresponds to Ukrainian and European standards, can be packaged in accordance with your wishes and putting of your logotypes. We guarantee the shortest delivery terms and the highest quality. All production is produced from ecologically-clean raw materials and passes through the quality control on all manufacturing stages. We can deliver our production by automobile or sea transport to any place in Europe by agreemet with client
If you are interested in our production and services or need extra information, please contact us:

telephone: +38067 444 28 28
fax: +38044 206 36 73

Галузь

Товари: Пелети

Регіон діяльності

Польща / Mazowieckie / Warszawa, Польща / Mazowieckie

Пов'язані товари та послуги: pelety opałowe drzewne bytowe, pelety opałowe przemysłowe, brykiety opałowe drzewne, węgiel drzewny

Контакт

16/5000 Зв'яжіться з компанією

Сторінка Компанії


Кількість переглядів сторінки: 624